Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB, onvoorzien

Lasten € 11.134.234
Baten € -47.222.714
Saldo € -36.088.481
Deze pagina is gebouwd op 10/17/2022 16:10:08 met de export van 10/17/2022 15:56:04