Paragrafen

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Algemeen

Algemeen

Het kader voor de uitvoering van het risicomanagement en de bepaling van het weerstands-vermogen worden gevormd door de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019 die op 4 juli 2019 is vastgesteld.
Deze paragraaf geeft aan op welke wijze het risicomanagement wordt uitgevoerd, welke risico’s er zijn en of het weerstandsvermogen voldoende is.

Deze pagina is gebouwd op 10/17/2022 16:10:08 met de export van 10/17/2022 15:56:04